Wil je een pagina op deze site? Dat kan:

  • Als je op Terschelling woont
  • Maximaal 10 foto's
  • Geluidsopnames en video in overleg. Liefst via Soundcloud, Youtube en Vimeo
  • Tekst over jezelf maximaal 90 woorden
  • De redactie heeft het recht tekst in te korten en te redigeren
  • Jaarlijks krijg je een verzoek of je nieuw materiaal wil leveren
  • Kosten € 30,- inclusief btw per jaar te betalen aan Gerard Roos, je krijgt een factuur